prof. dr hab. inż. Marian Nowak

Posted on by

 

 

mn

Stanowisko: Profesor
Telefon: +48 32 603 4167
Email:Marian.Nowak@polsl.pl
Adres: ul. Krasińskiego 8, p.161
PL-40-019 Katowice

Zainteresowania naukowe:

 • Sonochemiczne wytwarzanie nanomateriałów (np. SbSI, SbSeI, SbSxSe1-x).
 • Produkcja monokryształów, polikryształów i nanokryształów fotoferroelektryków (np. SbSI, SbSeI, SbSxSe1-xI, SbI3),
 • Wytwarzanie materiałów optycznie nieliniowych (np. SbI3.3S8).
 • Wytwarzanie opali, opali wypełniony fotoferroelektrykami oraz odwrotnych opali fotoferroelektrycznych (np. odwrotnych opali SbSI).
 • Laserowa obróbka półprzewodników (np. laserowe wytwarzanie heterostruktur SbSI/Sb2S3 i podwójnych heterostruktur SbSI/Sb2S3/SbSI).
 • Obliczanie rozkładu natężenia światła oraz koncentracji fotogenerowanych nośników ładunku elektrycznego w układach z wnęka optyczną.
 • Wyznaczanie parametrów półprzewodników w różnych temperaturach, różnych polach elektrycznych i magnetycznych, przy różnym oświetleniu oraz w różnych atmosferach z wykorzystaniem zjawisk:
  • optycznych (transmisja i odbicie zwierciadlane oraz dyfuzyjne, fotoodbicie),
  • elektrycznych (stałoprądowe przewodnictwo elektryczne oraz spektroskopia impedancji),
  • fotoelektrycznych (stałoprądowe i zmiennoprądowe fotoprzewodnictwo elektryczne, efekt fotowoltaiczny),
  • magnetoelektrycznych (magnetoopór, efekt Halla oraz fotohalla),
  • fotomagnetoelektrycznych (metody kontaktowe i bezkontaktowe).
 • Badania fotoferroelektryków (np. SbSI),
 • Badania elektryczne i optyczne nanomateriałów:
  • półprzewodnikowych i ferroelektrycznych nanodrutów (e.g. SbSI, SbSeI,
   SbSxSe1-xI),
  • nanorurek węglowych wypełnionych fotoferroelektrycznymi nanodrutami (np. SbSI@CNT, SbSeI@CNT),
  • grafenu.
 • Nanosensory gazów i nanofotodetektory.
 • Produkcja materiałów optycznie nieliniowych (np. SbI3.3S8).
 • Wytwarzanie i badanie własności brązu o dużej zawartości cyny.

Publikacje:

88 entries « 1 of 2 »

2019

Mistewicz, K; Jesionek, M; Nowak, M; Kozioł, M

SbSeI pyroelectric nanogenerator for a low temperature waste heat recovery Journal Article

Nano Energy, 64 , pp. 103906, 2019, ISSN: 2211-2855.

Abstract | Links | BibTeX

Jesionek, M; Toroń, B; Szperlich, P; Biniaś, W; Biniaś, D; Rabiej, S; Starczewska, A; Nowak, M; Kępińska, M; Dec, J

Fabrication of a new PVDF/SbSI nanowire composite for smart wearable textile Journal Article

Polymer, 180 , pp. 121729, 2019, ISSN: 0032-3861.

Abstract | Links | BibTeX

2018

Jesionek, M; Nowak, M; Mistewicz, K; Kępińska, M; Stróż, D; Bednarczyk, I; Paszkiewicz, R

Sonochemical growth of nanomaterials in carbon nanotube Journal Article

Ultrasonics, 83 , pp. 179 - 187, 2018, ISSN: 0041-624X, (Ultrasonic advances applied to materials science).

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Jesionek, M; Solecka, B; Szperlich, P; Duka, P; Starczewska, A

Contactless photomagnetoelectric investigations of 2D semiconductors Journal Article

Beilstein Journal of Nanotechnology, 9 , pp. 2741-2749, 2018, ISSN: 2190-4286.

Abstract | Links | BibTeX

2016

Mistewicz, K; Nowak, M; Starczewska, A; Jesionek, M; Rzychoń, T; Wrzalik, R; Guiseppi-Elie, A

Determination of electrical conductivity type of SbSI nanowires Journal Article

Materials Letters, 182 , pp. 78 - 80, 2016, ISSN: 0167-577X.

Abstract | Links | BibTeX

2015

Nowak, M; Solecka, B; Jesionek, M

Determination of Diffusion Length of Carriers in Graphene Using Contactless Photoelectromagnetic Method of Investigations Inproceedings

Symposium K – Graphene and Graphene Nanocomposites, Mater. Res. Soc. Symp. Proc., 2015.

Abstract | Links | BibTeX

2014

Nowak, M; Solecka, B; Jesionek, M

Photoelectromagnetic Investigations of Graphene Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1104-1106, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Jesionek, M; Nowak, M; Szperlich, P; Kępińska, M; Mistewicz, K; Toroń, B; Stróż, D; Szala, J; Rzychoń, T

Properties of Sonochemically Prepared CuInxGa1-xS2 and CuInxGa1-xSe2 Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1107 - 1109, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Toroń, B; Nowak, M; Kępińska, M; Szperlich, P

Mobility of Ferroelectric Domains in Antimony Sulfoiodide Journal Article

ACTA PHYSICA POLONICA A, 126 (5), pp. 1093-1095, 2014, ISSN: 0587-4246, (43rd Jaszowiec International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Wisla, POLAND, JUN 07-12, 2014).

Abstract | Links | BibTeX

Toroń, B; Nowak, M; Kępińska, M; Grabowski, A; Szala, J; Szperlich, P; Malka, I; Rzychoń, T

A new heterostructures fabrication technique and properties of produced SbSI/Sb2S3 heterostructures Journal Article

OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING, 55 , pp. 232-236, 2014, ISSN: 0143-8166.

Abstract | Links | BibTeX

Szperlich, P; Toroń, B; Nowak, M; Jesionek, M; Kępińska, M; Bogdanowicz, W

Growth of large SbSI crystals Journal Article

Materials Science-Poland, 32 (4), pp. 669-675, 2014, ISSN: 2083-1331.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Mistewicz, K; Nowrot, A; Szperlich, P; Jesionek, M; Starczewska, A

Transient characteristics and negative photoconductivity of SbSI humidity sensor Journal Article

Sensors and Actuators A: Physical, 210 (0), pp. 32 - 40, 2014, ISSN: 0924-4247.

Abstract | Links | BibTeX

Mistewicz, K; Nowak, M; Szperlich, P; Jesionek, M; Paszkiewicz, R

SbSI Single Nanowires as Humidity Sensors Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1113-1114, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Nowrot, A; Szperlich, P; Jesionek, M; Kępińska, M; Starczewska, A; Mistewicz, K; Stróż, D; Szala, J; Rzychoń, T; Talik, E; Wrzalik, R

Fabrication and characterization of SbSI gel for humidity sensors Journal Article

Sensors and Actuators A: Physical, 210 (0), pp. 119 - 130, 2014, ISSN: 0924-4247.

Abstract | Links | BibTeX

Szperlich, P; Nowak, M; Jesionek, M; Starczewska, A; Mistewicz, K; Szala, J

Desorption of Gasses Induced by Ferroelectric Transition in SbSI Nanowires Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1110-1112, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Mistewicz, K; Nowak, M; Szperlich, P; Nowrot, A

Humidity Sensing Using SbSI Nanophotodetectors Inproceedings

Frontiers in Optics 2014, pp. JTu3A.31, Optical Society of America, 2014, ISBN: 1-55752-286-3.

Abstract | Links | BibTeX

Starczewska, A; Nowak, M; Szperlich, P; Bednarczyk, I; Mistewicz, K; Kępińska, M; Duka, P

Antimony Sulfoiodide as Novel Material for Photonic Crystals Inproceedings

Frontiers in Optics 2014, pp. JW3A.28, Optical Society of America, 2014, ISBN: 1-55752-286-3.

Abstract | Links | BibTeX

Kępińska, M; Starczewska, A; Duka, P; Nowak, M; Szperlich, P

Optical Properties of SbSI photonic crystals Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1115-1117, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Starczewska, A; Solecka, B; Nowak, M; Szperlich, P

Dielectric Properties of SbSI in the Temperature Range of 292-475 K Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1125–1127, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Starczewska, A; Szperlich, P; Nowak, M; Bednarczyk, I; Bodzenta, J; Szala, J

Fabrication of SbSI Photonic Crystals Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1118-1120, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

2013

Toroń, B; Nowak, M; Grabowski, A; Kępińska, M

Electrical Properties of SbSI/Sb2S3 Single and Double Heterostructures Journal Article

ACTA PHYSICA POLONICA A, 124 (5), pp. 830-832, 2013, ISSN: 0587-4246, (42nd Jaszowiec International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Wisla, POLAND, JUN 22-27, 2013).

Abstract | Links | BibTeX

Starczewska, A; Szala, J; Kępińska, M; Nowak, M; Mistewicz, K; Sozańska, M

Comparison of the investigations of photonic crystals using SEM and optical technics Journal Article

Solid State Phenomena, 197 , pp. 119–124, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Jesionek, M; Nowak, M; Kępińska, M; Bednarczyk, I

Temperature Dependences of Optical Energy Gaps of SbSI@ CNT and SbSeI@ CNT Journal Article

Acta Physica Polonica A, 124 (5), pp. 836–837, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Mistewicz, K; Nowak, M; Wrzalik, R; Jesionek, M; Szperlich, P; Paszkiewicz, R; Guiseppi-Elie, A

Quantum Effects in Electrical Conductivity and Photoconductivity of Single SbSI Nanowire Journal Article

Acta Physica Polonica A, 124 (5), pp. 827-828, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Bober, Ł; Borkowski, B; Kępińska, M; Szperlich, P; Stróż, D; Sozańska, M

Quantum efficiency coefficient for photogeneration of carriers in SbSI nanowires Journal Article

Optical Materials, 35 (12), pp. 2208 - 2216, 2013, ISSN: 0925-3467.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Szperlich, P

Temperature dependence of energy band gap and spontaneous polarization of SbSI nanowires Journal Article

Optical Materials, 35 (6), pp. 1200 - 1206, 2013, ISSN: 0925-3467.

Abstract | Links | BibTeX

2012

Starczewska, A; Nowak, M; Szperlich, P; Toroń, B; Mistewicz, K; Stróż, D; Szala, J

Influence of humidity on impedance of SbSI gel Journal Article

SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL, 183 , pp. 34-42, 2012, ISSN: 0924-4247.

Abstract | Links | BibTeX

Jesionek, M; Nowak, M; Szperlich, P; Stróż, D; Szala, J; Jesionek, K; Rzychoń, T

Sonochemical growth of antimony selenoiodide in multiwalled carbon nanotube Journal Article

Ultrasonics Sonochemistry, 19 (1), pp. 179 - 185, 2012, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

Toroń, B; Nowak, M; Grabowski, A; Kępińska, M; Szala, J; Rzychoń, T

Optical properties of SbSI heterostructures Inproceedings

Yin, S; Guo, R (Ed.): PHOTONIC FIBER AND CRYSTAL DEVICES: ADVANCES IN MATERIALS AND INNOVATIONS IN DEVICE APPLICATIONS VI, SPIE 2012, ISSN: 0277-786X, (Conference on Photonic Fiber and Crystal Devices - Advances in Materials and Innovations in Device Applications VI, San Diego, CA, AUG 12-13, 2012).

Abstract | Links | BibTeX

2011

Kępińska, M; Nowak, M; Duka, P; Kotyczka-Morańska, M; Szperlich, P

Optical properties of SbI3 single crystalline platelets Journal Article

Optical Materials, 33 (11), pp. 1753 - 1759, 2011, ISSN: 0925-3467.

Abstract | Links | BibTeX

2010

Nowak, M; Kauch, B; Szperlich, P; Stróż, D; Szala, J; Rzychoń, T; Bober, Ł; Toroń, B; Nowrot, A

Sonochemical preparation of SbS1-xSexI nanowires Journal Article

ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 17 (2), pp. 487-493, 2010, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Kotyczka-Morańska, M; Szperlich, P; Bober, Ł; Jesionek, M; Kępińska, M; Stróż, D; Kusz, J; Szala, J; Moskal, G; Rzychoń, T; Młyńczak, J; Kopczyński, K

Using of sonochemically prepared components for vapor phase growing of SbI3·3S8 Journal Article

Ultrasonics Sonochemistry, 17 (5), pp. 892 - 901, 2010, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

Stróż, D; Nowak, M; Jesionek, M; Bałdys, K

Structure of antimony sulfoiodide ultrasonically prepared in carbon nanotubes Journal Article

Solid State Phenomena, 163 , pp. 88-92, 2010.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Szperlich, P; Talik, E; Szala, J; Rzychoń, T; Stróż, D; Nowrot, A; Solecka, B

Sonochemical preparation of antimony subiodide Journal Article

Ultrasonics Sonochemistry, 17 (1), pp. 219 - 227, 2010, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

2009

Nowak, M; Jesionek, M; Szperlich, P; Szala, J; Rzychoń, T; Stróż, D

Sonochemical growth of antimony sulfoiodide in multiwalled carbon nanotube Journal Article

Ultrasonics Sonochemistry, 16 (6), pp. 800 - 804, 2009, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Kauch, B; Szperlich, P; Jesionek, M; Kępińska, M; Bober, Ł; Szala, J; Moskal, G; Rzychoń, T; Stróż, D

Sonochemical preparation of SbSeI gel Journal Article

Ultrasonics Sonochemistry, 16 (4), pp. 546 - 551, 2009, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

Starczewska, A; Wrzalik, R; Nowak, M; Szperlich, P; Jesionek, M; Moskal, G; Rzychoń, T; Szala, J; Stróż, D; Maślanka, P

Influence of the solvent on ultrasonically produced SbSI nanowires Journal Article

Ultrasonics Sonochemistry, 16 (4), pp. 537 - 545, 2009, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

Kępińska, M; Nowak, M; Duka, P; Kauch, B

Spectrogoniometric determination of refractive indices of GaSe Journal Article

Thin Solid Films, 517 (13), pp. 3792 - 3796, 2009, ISSN: 0040-6090.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Mroczek, P; Duka, P; Kidawa, A; Szperlich, P; Grabowski, A; Szala, J; Moskal, G

Using of textured polycrystalline SbSI in actuators Journal Article

Sensors and Actuators A: Physical, 150 (2), pp. 251 - 256, 2009, ISSN: 0924-4247.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Talik, E; Szperlich, P; Stróż, D

XPS analysis of sonochemically prepared SbSI ethanogel Journal Article

Applied Surface Science, 255 (17), pp. 7689 - 7694, 2009, ISSN: 0169-4332.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Kauch, B; Szperlich, P

Determination of energy band gap of nanocrystalline SbSI using diffuse reflectance spectroscopy Journal Article

Review of Scientific Instruments, 80 (4), pp. -, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

Szperlich, P; Nowak, M; Bober, Ł; Szala, J; Stróż, D

Ferroelectric properties of ultrasonochemically prepared SbSI ethanogel Journal Article

Ultrasonics Sonochemistry, 16 (3), pp. 398 - 401, 2009, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

2008

Starczewska, A; Wrzalik, R; Nowak, M; Szperlich, P; Bober, Ł; Szala, J; Stróż, D; Czechowicz, D

Infrared spectroscopy of ferroelectric nanowires of antimony sulfoiodide Journal Article

Infrared Physics & Technology, 51 (4), pp. 307 - 315, 2008, ISSN: 1350-4495.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Szperlich, P; Bober, Ł; Szala, J; Moskal, G; Stróż, D

Sonochemical preparation of SbSI gel Journal Article

Ultrasonics Sonochemistry, 15 (5), pp. 709 - 716, 2008, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

2007

Szałajko, M; Nowak, M

The influence of light intensity on surface recombination in GaS single crystals Journal Article

Applied Surface Science, 253 (7), pp. 3636 - 3641, 2007, ISSN: 0169-4332.

Abstract | Links | BibTeX

Szałajko, M; Nowak, M

Quantum efficiency coefficient for photogeneration of carriers in gallium sulphide single crystals Journal Article

Journal of Physics: Condensed Matter, 19 (19), pp. 196210, 2007.

Abstract | Links | BibTeX

2006

Grabowski, A; Sleziona, J; Nowak, M

Laser cutting of AlSi-alloy/SiCp composite: modelling of the cut kerf geometry

2006.

Abstract | Links | BibTeX

Michalewicz, A; Nowak, M; Kępińska, M

Differences between surface and bulk refractive indices of a-InxSe1−x Journal Article

Applied Surface Science, 252 (21), pp. 7743 - 7747, 2006, ISSN: 0169-4332, (Proceedings of the 4th International Workshop on Semiconductor Surface Passivation SSP'05 SI).

Abstract | Links | BibTeX

Michalewicz, A; Nowak, M; Kępińska, M

Temperature dependence of the energy gap of InxSe1–x compounds Journal Article

Physica Status Solidi B Basic Research, 243 , pp. 685-689, 2006.

Abstract | Links | BibTeX

Bodzenta, J; Burak, B; Nowak, M; Pyka, M; Szałajko, M; Tanasiewicz, M

Measurement of the thermal diffusivity of dental filling materials using modified Ångström's method Journal Article

Dental Materials, 22 (7), pp. 617 - 621, 2006, ISSN: 0109-5641.

Abstract | Links | BibTeX

88 entries « 1 of 2 »

Print Friendly