dr hab. Anna Starczewska

Posted on by
 

AS_2

Stanowisko: Profesor PŚ
Kierownik Zakładu
Telefon: +48 32 603 4188
Email: Anna.Starczewska@polsl.pl
Adres: ul. Krasińskiego 8, p.162
PL-40-019 Katowice

Zainteresowania naukowe:

  • Kryształy fotoniczne, opale, opale odwrotne
  • Spektroskopia impedancji materiałów półprzewodnikowych, kompozytów, nanomateriałów
  • Badania własności elektrycznych, fotoelektrycznych i optycznych
  • Nanosensory gazów
  • Urządzenia fotowoltaiczne
  • Programowanie w środowisku LabVIEW

Publikacje:

2019

Jesionek, M; Toroń, B; Szperlich, P; Biniaś, W; Biniaś, D; Rabiej, S; Starczewska, A; Nowak, M; Kępińska, M; Dec, J

Fabrication of a new PVDF/SbSI nanowire composite for smart wearable textile Journal Article

Polymer, 180 , pp. 121729, 2019, ISSN: 0032-3861.

Abstract | Links | BibTeX

2018

Nowak, M; Jesionek, M; Solecka, B; Szperlich, P; Duka, P; Starczewska, A

Contactless photomagnetoelectric investigations of 2D semiconductors Journal Article

Beilstein Journal of Nanotechnology, 9 , pp. 2741-2749, 2018, ISSN: 2190-4286.

Abstract | Links | BibTeX

2016

Mistewicz, K; Nowak, M; Starczewska, A; Jesionek, M; Rzychoń, T; Wrzalik, R; Guiseppi-Elie, A

Determination of electrical conductivity type of SbSI nanowires Journal Article

Materials Letters, 182 , pp. 78 - 80, 2016, ISSN: 0167-577X.

Abstract | Links | BibTeX

2014

Kępińska, M; Starczewska, A; Bednarczyk, I; Szala, J; Szperlich, P; Mistewicz, K

Fabrication and characterisation of SbI3-opal structures Journal Article

Materials Letters, 130 (0), pp. 17 - 20, 2014, ISSN: 0167-577X.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Mistewicz, K; Nowrot, A; Szperlich, P; Jesionek, M; Starczewska, A

Transient characteristics and negative photoconductivity of SbSI humidity sensor Journal Article

Sensors and Actuators A: Physical, 210 (0), pp. 32 - 40, 2014, ISSN: 0924-4247.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Nowrot, A; Szperlich, P; Jesionek, M; Kępińska, M; Starczewska, A; Mistewicz, K; Stróż, D; Szala, J; Rzychoń, T; Talik, E; Wrzalik, R

Fabrication and characterization of SbSI gel for humidity sensors Journal Article

Sensors and Actuators A: Physical, 210 (0), pp. 119 - 130, 2014, ISSN: 0924-4247.

Abstract | Links | BibTeX

Szperlich, P; Nowak, M; Jesionek, M; Starczewska, A; Mistewicz, K; Szala, J

Desorption of Gasses Induced by Ferroelectric Transition in SbSI Nanowires Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1110-1112, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Starczewska, A; Nowak, M; Szperlich, P; Bednarczyk, I; Mistewicz, K; Kępińska, M; Duka, P

Antimony Sulfoiodide as Novel Material for Photonic Crystals Inproceedings

Frontiers in Optics 2014, pp. JW3A.28, Optical Society of America, 2014, ISBN: 1-55752-286-3.

Abstract | Links | BibTeX

Kępińska, M; Starczewska, A; Duka, P; Nowak, M; Szperlich, P

Optical Properties of SbSI photonic crystals Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1115-1117, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Starczewska, A; Solecka, B; Nowak, M; Szperlich, P

Dielectric Properties of SbSI in the Temperature Range of 292-475 K Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1125–1127, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Starczewska, A; Szperlich, P; Nowak, M; Bednarczyk, I; Bodzenta, J; Szala, J

Fabrication of SbSI Photonic Crystals Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1118-1120, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

2013

Starczewska, A; Szala, J; Kępińska, M; Nowak, M; Mistewicz, K; Sozańska, M

Comparison of the investigations of photonic crystals using SEM and optical technics Journal Article

Solid State Phenomena, 197 , pp. 119–124, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

2012

Starczewska, A; Nowak, M; Szperlich, P; Toroń, B; Mistewicz, K; Stróż, D; Szala, J

Influence of humidity on impedance of SbSI gel Journal Article

SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL, 183 , pp. 34-42, 2012, ISSN: 0924-4247.

Abstract | Links | BibTeX

2009

Starczewska, A; Wrzalik, R; Nowak, M; Szperlich, P; Jesionek, M; Moskal, G; Rzychoń, T; Szala, J; Stróż, D; Maślanka, P

Influence of the solvent on ultrasonically produced SbSI nanowires Journal Article

Ultrasonics Sonochemistry, 16 (4), pp. 537 - 545, 2009, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

2008

Starczewska, A; Wrzalik, R; Nowak, M; Szperlich, P; Bober, Ł; Szala, J; Stróż, D; Czechowicz, D

Infrared spectroscopy of ferroelectric nanowires of antimony sulfoiodide Journal Article

Infrared Physics & Technology, 51 (4), pp. 307 - 315, 2008, ISSN: 1350-4495.

Abstract | Links | BibTeX

2005

Nowak, M; Starczewska, A

Steady-state photocarrier grating method of determining electronic states parameters in amorphous semiconductors Journal Article

Journal of Non-Crystalline Solids, 351 (16–17), pp. 1383 - 1392, 2005, ISSN: 0022-3093.

Abstract | Links | BibTeX

1999

Nowak, M; Starczewska, A

Influence of spatial distribution of radiation on steady-state photocarrier grating measurement Journal Article

Journal of Non-Crystalline Solids, 260 (1–2), pp. 41 - 53, 1999, ISSN: 0022-3093.

Abstract | Links | BibTeX

Print Friendly