dr inż. Piotr Szperlich

Posted on by
 

psz

Stanowisko: adiunkt
Telefon: +48 32 603 4156
Email: Piotr.Szperlich@polsl.pl
Adres: ul. Krasińskiego 8, p.166
PL-40-019 Katowice

Zainteresowania naukowe:

  • Wykorzystanie sonochemii w nanotechnologii;
  • Hodowla mono- oraz polikryształów ferroelektryków i półprzewodników;
  • Wytwarzanie kryształów fotonicznych;
  • Pomiar własności elektrycznych, optycznych oraz fotoelektrycznych materiałów półprzewodnikowych oraz ferroelektryków;
  • Sensory gazów w oparciu o nanomateriały.

Publikacje:

2019

Kozioł, M; Toroń, B; Szperlich, P; Jesionek, M

Fabrication of a piezoelectric strain sensor based on SbSI nanowires as a structural element of a FRP laminate Journal Article

Composites Part B: Engineering, 157 , pp. 58 - 65, 2019, ISSN: 1359-8368.

Abstract | Links | BibTeX

Jesionek, M; Toroń, B; Szperlich, P; Biniaś, W; Biniaś, D; Rabiej, S; Starczewska, A; Nowak, M; Kępińska, M; Dec, J

Fabrication of a new PVDF/SbSI nanowire composite for smart wearable textile Journal Article

Polymer, 180 , pp. 121729, 2019, ISSN: 0032-3861.

Abstract | Links | BibTeX

2018

Nowak, M; Jesionek, M; Solecka, B; Szperlich, P; Duka, P; Starczewska, A

Contactless photomagnetoelectric investigations of 2D semiconductors Journal Article

Beilstein Journal of Nanotechnology, 9 , pp. 2741-2749, 2018, ISSN: 2190-4286.

Abstract | Links | BibTeX

2017

Koziol, M; Jesionek, M; Szperlich, P

Addition of a small amount of multiwalled carbon nanotubes and flaked graphene to epoxy resin Journal Article

Journal of Reinforced Plastics and Composites, 36 (9), pp. 640-654, 2017.

Abstract | Links | BibTeX

2014

Jesionek, M; Nowak, M; Szperlich, P; Kępińska, M; Mistewicz, K; Toroń, B; Stróż, D; Szala, J; Rzychoń, T

Properties of Sonochemically Prepared CuInxGa1-xS2 and CuInxGa1-xSe2 Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1107 - 1109, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Toroń, B; Nowak, M; Kępińska, M; Szperlich, P

Mobility of Ferroelectric Domains in Antimony Sulfoiodide Journal Article

ACTA PHYSICA POLONICA A, 126 (5), pp. 1093-1095, 2014, ISSN: 0587-4246, (43rd Jaszowiec International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Wisla, POLAND, JUN 07-12, 2014).

Abstract | Links | BibTeX

Kępińska, M; Starczewska, A; Bednarczyk, I; Szala, J; Szperlich, P; Mistewicz, K

Fabrication and characterisation of SbI3-opal structures Journal Article

Materials Letters, 130 (0), pp. 17 - 20, 2014, ISSN: 0167-577X.

Abstract | Links | BibTeX

Toroń, B; Nowak, M; Kępińska, M; Grabowski, A; Szala, J; Szperlich, P; Malka, I; Rzychoń, T

A new heterostructures fabrication technique and properties of produced SbSI/Sb2S3 heterostructures Journal Article

OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING, 55 , pp. 232-236, 2014, ISSN: 0143-8166.

Abstract | Links | BibTeX

Szperlich, P; Toroń, B; Nowak, M; Jesionek, M; Kępińska, M; Bogdanowicz, W

Growth of large SbSI crystals Journal Article

Materials Science-Poland, 32 (4), pp. 669-675, 2014, ISSN: 2083-1331.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Mistewicz, K; Nowrot, A; Szperlich, P; Jesionek, M; Starczewska, A

Transient characteristics and negative photoconductivity of SbSI humidity sensor Journal Article

Sensors and Actuators A: Physical, 210 (0), pp. 32 - 40, 2014, ISSN: 0924-4247.

Abstract | Links | BibTeX

Mistewicz, K; Nowak, M; Szperlich, P; Jesionek, M; Paszkiewicz, R

SbSI Single Nanowires as Humidity Sensors Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1113-1114, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Nowrot, A; Szperlich, P; Jesionek, M; Kępińska, M; Starczewska, A; Mistewicz, K; Stróż, D; Szala, J; Rzychoń, T; Talik, E; Wrzalik, R

Fabrication and characterization of SbSI gel for humidity sensors Journal Article

Sensors and Actuators A: Physical, 210 (0), pp. 119 - 130, 2014, ISSN: 0924-4247.

Abstract | Links | BibTeX

Szperlich, P; Nowak, M; Jesionek, M; Starczewska, A; Mistewicz, K; Szala, J

Desorption of Gasses Induced by Ferroelectric Transition in SbSI Nanowires Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1110-1112, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Mistewicz, K; Nowak, M; Szperlich, P; Nowrot, A

Humidity Sensing Using SbSI Nanophotodetectors Inproceedings

Frontiers in Optics 2014, pp. JTu3A.31, Optical Society of America, 2014, ISBN: 1-55752-286-3.

Abstract | Links | BibTeX

Starczewska, A; Nowak, M; Szperlich, P; Bednarczyk, I; Mistewicz, K; Kępińska, M; Duka, P

Antimony Sulfoiodide as Novel Material for Photonic Crystals Inproceedings

Frontiers in Optics 2014, pp. JW3A.28, Optical Society of America, 2014, ISBN: 1-55752-286-3.

Abstract | Links | BibTeX

Kępińska, M; Starczewska, A; Duka, P; Nowak, M; Szperlich, P

Optical Properties of SbSI photonic crystals Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1115-1117, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Starczewska, A; Solecka, B; Nowak, M; Szperlich, P

Dielectric Properties of SbSI in the Temperature Range of 292-475 K Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1125–1127, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Starczewska, A; Szperlich, P; Nowak, M; Bednarczyk, I; Bodzenta, J; Szala, J

Fabrication of SbSI Photonic Crystals Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1118-1120, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

2013

Mistewicz, K; Nowak, M; Wrzalik, R; Jesionek, M; Szperlich, P; Paszkiewicz, R; Guiseppi-Elie, A

Quantum Effects in Electrical Conductivity and Photoconductivity of Single SbSI Nanowire Journal Article

Acta Physica Polonica A, 124 (5), pp. 827-828, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Bober, Ł; Borkowski, B; Kępińska, M; Szperlich, P; Stróż, D; Sozańska, M

Quantum efficiency coefficient for photogeneration of carriers in SbSI nanowires Journal Article

Optical Materials, 35 (12), pp. 2208 - 2216, 2013, ISSN: 0925-3467.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Szperlich, P

Temperature dependence of energy band gap and spontaneous polarization of SbSI nanowires Journal Article

Optical Materials, 35 (6), pp. 1200 - 1206, 2013, ISSN: 0925-3467.

Abstract | Links | BibTeX

2012

Starczewska, A; Nowak, M; Szperlich, P; Toroń, B; Mistewicz, K; Stróż, D; Szala, J

Influence of humidity on impedance of SbSI gel Journal Article

SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL, 183 , pp. 34-42, 2012, ISSN: 0924-4247.

Abstract | Links | BibTeX

Jesionek, M; Nowak, M; Szperlich, P; Stróż, D; Szala, J; Jesionek, K; Rzychoń, T

Sonochemical growth of antimony selenoiodide in multiwalled carbon nanotube Journal Article

Ultrasonics Sonochemistry, 19 (1), pp. 179 - 185, 2012, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

2011

Kępińska, M; Nowak, M; Duka, P; Kotyczka-Morańska, M; Szperlich, P

Optical properties of SbI3 single crystalline platelets Journal Article

Optical Materials, 33 (11), pp. 1753 - 1759, 2011, ISSN: 0925-3467.

Abstract | Links | BibTeX

2010

Nowak, M; Kauch, B; Szperlich, P; Stróż, D; Szala, J; Rzychoń, T; Bober, Ł; Toroń, B; Nowrot, A

Sonochemical preparation of SbS1-xSexI nanowires Journal Article

ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 17 (2), pp. 487-493, 2010, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Kotyczka-Morańska, M; Szperlich, P; Bober, Ł; Jesionek, M; Kępińska, M; Stróż, D; Kusz, J; Szala, J; Moskal, G; Rzychoń, T; Młyńczak, J; Kopczyński, K

Using of sonochemically prepared components for vapor phase growing of SbI3·3S8 Journal Article

Ultrasonics Sonochemistry, 17 (5), pp. 892 - 901, 2010, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Szperlich, P; Talik, E; Szala, J; Rzychoń, T; Stróż, D; Nowrot, A; Solecka, B

Sonochemical preparation of antimony subiodide Journal Article

Ultrasonics Sonochemistry, 17 (1), pp. 219 - 227, 2010, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

2009

Nowak, M; Jesionek, M; Szperlich, P; Szala, J; Rzychoń, T; Stróż, D

Sonochemical growth of antimony sulfoiodide in multiwalled carbon nanotube Journal Article

Ultrasonics Sonochemistry, 16 (6), pp. 800 - 804, 2009, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Kauch, B; Szperlich, P; Jesionek, M; Kępińska, M; Bober, Ł; Szala, J; Moskal, G; Rzychoń, T; Stróż, D

Sonochemical preparation of SbSeI gel Journal Article

Ultrasonics Sonochemistry, 16 (4), pp. 546 - 551, 2009, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

Starczewska, A; Wrzalik, R; Nowak, M; Szperlich, P; Jesionek, M; Moskal, G; Rzychoń, T; Szala, J; Stróż, D; Maślanka, P

Influence of the solvent on ultrasonically produced SbSI nanowires Journal Article

Ultrasonics Sonochemistry, 16 (4), pp. 537 - 545, 2009, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Mroczek, P; Duka, P; Kidawa, A; Szperlich, P; Grabowski, A; Szala, J; Moskal, G

Using of textured polycrystalline SbSI in actuators Journal Article

Sensors and Actuators A: Physical, 150 (2), pp. 251 - 256, 2009, ISSN: 0924-4247.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Talik, E; Szperlich, P; Stróż, D

XPS analysis of sonochemically prepared SbSI ethanogel Journal Article

Applied Surface Science, 255 (17), pp. 7689 - 7694, 2009, ISSN: 0169-4332.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Kauch, B; Szperlich, P

Determination of energy band gap of nanocrystalline SbSI using diffuse reflectance spectroscopy Journal Article

Review of Scientific Instruments, 80 (4), pp. -, 2009.

Abstract | Links | BibTeX

Szperlich, P; Nowak, M; Bober, Ł; Szala, J; Stróż, D

Ferroelectric properties of ultrasonochemically prepared SbSI ethanogel Journal Article

Ultrasonics Sonochemistry, 16 (3), pp. 398 - 401, 2009, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

2008

Starczewska, A; Wrzalik, R; Nowak, M; Szperlich, P; Bober, Ł; Szala, J; Stróż, D; Czechowicz, D

Infrared spectroscopy of ferroelectric nanowires of antimony sulfoiodide Journal Article

Infrared Physics & Technology, 51 (4), pp. 307 - 315, 2008, ISSN: 1350-4495.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Szperlich, P; Bober, Ł; Szala, J; Moskal, G; Stróż, D

Sonochemical preparation of SbSI gel Journal Article

Ultrasonics Sonochemistry, 15 (5), pp. 709 - 716, 2008, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

2003

Nowak, M; Szperlich, P; Kidawa, A; Kêpiñska, M; p. Gorczycki,; Kauch, B

Optical and photoelectrical properties of SbSI

2003.

Abstract | Links | BibTeX

Print Friendly