dr inż. Bartłomiej Toroń

Posted on by
 

bt

Stanowisko: adiunkt
Telefon: +48 32 603 4153
Email: Bartlomiej.Toron@polsl.pl
Adres: ul. Krasińskiego 8, p.267
PL-40-019 Katowice

Zainteresowania naukowe:

 • Hodowla monokryształów SbSI oraz SbSeI z fazy gazowej
 • Badanie własności ferroelektrycznych i piezoelektrycznych materiałów
 • Badania stałoprądowe, optyczne i fotoelektryczne materiałów
 • Spektroskopia impedancji
 • Emisja elektronów z ferroelektryków
 • Laserowa obróbka nanomateriałów półprzewodnikowych
 • Laserowe wytwarzanie heterostruktur SbSI/Sb2S3
 • Wytwarzanie sonochemiczne i badanie nanomateriałów z grupy A15B16C17 oraz związków czteroskładnikowych A15 B1-x16 Cx16 D17
 • Wytwarzanie i badanie nanokompozytów piezoelektrycznych
 • Wytwarzanie i zastosowania nanogeneratorów piezo- i tryboelektrycznych
 • Wytwarzanie i zastosowania piezoelektrycznych

Publikacje:

2019

Kozioł, M; Toroń, B; Szperlich, P; Jesionek, M

Fabrication of a piezoelectric strain sensor based on SbSI nanowires as a structural element of a FRP laminate Journal Article

Composites Part B: Engineering, 157 , pp. 58 - 65, 2019, ISSN: 1359-8368.

Abstract | Links | BibTeX

Jesionek, M; Toroń, B; Szperlich, P; Biniaś, W; Biniaś, D; Rabiej, S; Starczewska, A; Nowak, M; Kępińska, M; Dec, J

Fabrication of a new PVDF/SbSI nanowire composite for smart wearable textile Journal Article

Polymer, 180 , pp. 121729, 2019, ISSN: 0032-3861.

Abstract | Links | BibTeX

2014

Jesionek, M; Nowak, M; Szperlich, P; Kępińska, M; Mistewicz, K; Toroń, B; Stróż, D; Szala, J; Rzychoń, T

Properties of Sonochemically Prepared CuInxGa1-xS2 and CuInxGa1-xSe2 Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1107 - 1109, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Toroń, B; Nowak, M; Kępińska, M; Szperlich, P

Mobility of Ferroelectric Domains in Antimony Sulfoiodide Journal Article

ACTA PHYSICA POLONICA A, 126 (5), pp. 1093-1095, 2014, ISSN: 0587-4246, (43rd Jaszowiec International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Wisla, POLAND, JUN 07-12, 2014).

Abstract | Links | BibTeX

Toroń, B; Nowak, M; Kępińska, M; Grabowski, A; Szala, J; Szperlich, P; Malka, I; Rzychoń, T

A new heterostructures fabrication technique and properties of produced SbSI/Sb2S3 heterostructures Journal Article

OPTICS AND LASERS IN ENGINEERING, 55 , pp. 232-236, 2014, ISSN: 0143-8166.

Abstract | Links | BibTeX

Szperlich, P; Toroń, B; Nowak, M; Jesionek, M; Kępińska, M; Bogdanowicz, W

Growth of large SbSI crystals Journal Article

Materials Science-Poland, 32 (4), pp. 669-675, 2014, ISSN: 2083-1331.

Abstract | Links | BibTeX

2013

Toroń, B; Nowak, M; Grabowski, A; Kępińska, M

Electrical Properties of SbSI/Sb2S3 Single and Double Heterostructures Journal Article

ACTA PHYSICA POLONICA A, 124 (5), pp. 830-832, 2013, ISSN: 0587-4246, (42nd Jaszowiec International School and Conference on the Physics of Semiconductors, Wisla, POLAND, JUN 22-27, 2013).

Abstract | Links | BibTeX

2012

Starczewska, A; Nowak, M; Szperlich, P; Toroń, B; Mistewicz, K; Stróż, D; Szala, J

Influence of humidity on impedance of SbSI gel Journal Article

SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL, 183 , pp. 34-42, 2012, ISSN: 0924-4247.

Abstract | Links | BibTeX

Toroń, B; Nowak, M; Grabowski, A; Kępińska, M; Szala, J; Rzychoń, T

Optical properties of SbSI heterostructures Inproceedings

Yin, S; Guo, R (Ed.): PHOTONIC FIBER AND CRYSTAL DEVICES: ADVANCES IN MATERIALS AND INNOVATIONS IN DEVICE APPLICATIONS VI, SPIE 2012, ISSN: 0277-786X, (Conference on Photonic Fiber and Crystal Devices - Advances in Materials and Innovations in Device Applications VI, San Diego, CA, AUG 12-13, 2012).

Abstract | Links | BibTeX

2010

Nowak, M; Kauch, B; Szperlich, P; Stróż, D; Szala, J; Rzychoń, T; Bober, Ł; Toroń, B; Nowrot, A

Sonochemical preparation of SbS1-xSexI nanowires Journal Article

ULTRASONICS SONOCHEMISTRY, 17 (2), pp. 487-493, 2010, ISSN: 1350-4177.

Abstract | Links | BibTeX

Print Friendly