dr inż. Krystian Mistewicz

Posted on by
 

km

Stanowisko: adiunkt
Telefon: +48 32 603 4156
Email: Krystian.Mistewicz@polsl.pl
Adres: ul. Krasińskiego 8, p.168
PL-40-019 Katowice

Zainteresowania naukowe:

  • Sonochemiczne wytwarzanie nanomateriałów, np. jodosiarczku antymonu (SbSI),
  • Zgrzewanie ultradźwiękowe nanostruktur (nanodrutów SbSI oraz nanorurek węglowych wypełnionych SbSI) z mikroelektrodami metalowymi,
  • Sensory gazów, czujniki wilgotności i fotodetektory wykonane z pojedynczych nanodrutów SbSI,
  • Badania własności elektrycznych, fotoelektrycznych i sensorowych nanomateriałów,
  • Mikromontaż struktur sensorowych w obudowach TO,
  • Syntetyzowanie monodyspersyjnych nanosfer krzemionkowych SiO2 dla potrzeb wytwarzania kryształów fotonicznych na bazie SbSI.

Publikacje:

2019

Mistewicz, K; Jesionek, M; Nowak, M; Kozioł, M

SbSeI pyroelectric nanogenerator for a low temperature waste heat recovery Journal Article

Nano Energy, 64 , pp. 103906, 2019, ISSN: 2211-2855.

Abstract | Links | BibTeX

2018

Jesionek, M; Nowak, M; Mistewicz, K; Kępińska, M; Stróż, D; Bednarczyk, I; Paszkiewicz, R

Sonochemical growth of nanomaterials in carbon nanotube Journal Article

Ultrasonics, 83 , pp. 179 - 187, 2018, ISSN: 0041-624X, (Ultrasonic advances applied to materials science).

Abstract | Links | BibTeX

2016

Mistewicz, K; Nowak, M; Starczewska, A; Jesionek, M; Rzychoń, T; Wrzalik, R; Guiseppi-Elie, A

Determination of electrical conductivity type of SbSI nanowires Journal Article

Materials Letters, 182 , pp. 78 - 80, 2016, ISSN: 0167-577X.

Abstract | Links | BibTeX

2014

Jesionek, M; Nowak, M; Szperlich, P; Kępińska, M; Mistewicz, K; Toroń, B; Stróż, D; Szala, J; Rzychoń, T

Properties of Sonochemically Prepared CuInxGa1-xS2 and CuInxGa1-xSe2 Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1107 - 1109, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Kępińska, M; Starczewska, A; Bednarczyk, I; Szala, J; Szperlich, P; Mistewicz, K

Fabrication and characterisation of SbI3-opal structures Journal Article

Materials Letters, 130 (0), pp. 17 - 20, 2014, ISSN: 0167-577X.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Mistewicz, K; Nowrot, A; Szperlich, P; Jesionek, M; Starczewska, A

Transient characteristics and negative photoconductivity of SbSI humidity sensor Journal Article

Sensors and Actuators A: Physical, 210 (0), pp. 32 - 40, 2014, ISSN: 0924-4247.

Abstract | Links | BibTeX

Mistewicz, K; Nowak, M; Szperlich, P; Jesionek, M; Paszkiewicz, R

SbSI Single Nanowires as Humidity Sensors Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1113-1114, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Nowak, M; Nowrot, A; Szperlich, P; Jesionek, M; Kępińska, M; Starczewska, A; Mistewicz, K; Stróż, D; Szala, J; Rzychoń, T; Talik, E; Wrzalik, R

Fabrication and characterization of SbSI gel for humidity sensors Journal Article

Sensors and Actuators A: Physical, 210 (0), pp. 119 - 130, 2014, ISSN: 0924-4247.

Abstract | Links | BibTeX

Szperlich, P; Nowak, M; Jesionek, M; Starczewska, A; Mistewicz, K; Szala, J

Desorption of Gasses Induced by Ferroelectric Transition in SbSI Nanowires Journal Article

Acta Physica Polonica A, 126 (5), pp. 1110-1112, 2014.

Abstract | Links | BibTeX

Mistewicz, K; Nowak, M; Szperlich, P; Nowrot, A

Humidity Sensing Using SbSI Nanophotodetectors Inproceedings

Frontiers in Optics 2014, pp. JTu3A.31, Optical Society of America, 2014, ISBN: 1-55752-286-3.

Abstract | Links | BibTeX

Starczewska, A; Nowak, M; Szperlich, P; Bednarczyk, I; Mistewicz, K; Kępińska, M; Duka, P

Antimony Sulfoiodide as Novel Material for Photonic Crystals Inproceedings

Frontiers in Optics 2014, pp. JW3A.28, Optical Society of America, 2014, ISBN: 1-55752-286-3.

Abstract | Links | BibTeX

2013

Starczewska, A; Szala, J; Kępińska, M; Nowak, M; Mistewicz, K; Sozańska, M

Comparison of the investigations of photonic crystals using SEM and optical technics Journal Article

Solid State Phenomena, 197 , pp. 119–124, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

Mistewicz, K; Nowak, M; Wrzalik, R; Jesionek, M; Szperlich, P; Paszkiewicz, R; Guiseppi-Elie, A

Quantum Effects in Electrical Conductivity and Photoconductivity of Single SbSI Nanowire Journal Article

Acta Physica Polonica A, 124 (5), pp. 827-828, 2013.

Abstract | Links | BibTeX

2012

Starczewska, A; Nowak, M; Szperlich, P; Toroń, B; Mistewicz, K; Stróż, D; Szala, J

Influence of humidity on impedance of SbSI gel Journal Article

SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL, 183 , pp. 34-42, 2012, ISSN: 0924-4247.

Abstract | Links | BibTeX

Print Friendly